بخش پشتیبانی
Hostme تلفن تماس

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.
قیمت دامین

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 54,000 ريال هیچکدام 54,000 ريال
.co.ir 1 54,000 ريال هیچکدام 54,000 ريال
.com 1 390,000 ريال 390,000 ريال 390,000 ريال
.net 1 390,000 ريال 390,000 ريال 390,000 ريال
.org 1 390,000 ريال 390,000 ريال 390,000 ريال