بخش پشتیبانی
Hostme تلفن تماس

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.قیمت دامین

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 54,000 ريال هیچکدام 54,000 ريال
.co.ir 1 54,000 ريال هیچکدام 54,000 ريال
.com 1 390,000 ريال 390,000 ريال 390,000 ريال
.net 1 390,000 ريال 390,000 ريال 390,000 ريال
.org 1 390,000 ريال 390,000 ريال 390,000 ريال