بخش پشتیبانی
Hostme تلفن تماس

یافتن کالاها و سرویسها

DA-100m
100 مگابایت فضای وب
500 مگابایت پهنای باند
330,000 ريال سالانه
DA-250m
250 مگابایت فضای وب
1500 مگابایت پهنای باند
490,000 ريال سالانه
DA-500m
500 مگابایت فضای وب
3000 مگابایت پهنای باند
440,000 ريال شش ماهه
810,000 ريال سالانه
DA-1000m
1000 مگابایت فضای وب
6000 مگابایت پهنای باند
810,000 ريال شش ماهه
1,420,000 ريال سالانه
DA-2Gb
2000 مگابایت فضای وب
7000 مگابایت پهنای باند
700,000 ريال سه ماهه
1,350,000 ريال شش ماهه
2,600,000 ريال سالانه
DA-4Gb
4000 مگابایت فضای وب
10000 مگابایت پهنای باند
850,000 ريال سه ماهه
1,500,000 ريال شش ماهه
2,990,000 ريال سالانه