بخش پشتیبانی
Hostme تلفن تماس

یافتن کالاها و سرویسها

B-2Gb
2 گیگابایت فضای وب
20 گیگابایت پهنای باند
1,700,000 ريال سالانه
B-3Gb
3 گیگابایت فضای وب
30 گیگابایت پهنای باند
2,000,000 ريال سالانه
B-4Gb
4 گیگابایت فضای وب
40 گیگابایت پهنای باند
2,250,000 ريال سالانه
B-5Gb
5 گیگابایت فضای وب
50 گیگابایت پهنای باند
2,450,000 ريال سالانه
B-6Gb
6 گیگابایت فضای وب
60 گیگابایت پهنای باند
2,650,000 ريال سالانه
B-7Gb
7 گیگابایت فضای وب
70 گیگابایت پهنای باند
2,850,000 ريال سالانه