بخش پشتیبانی
Hostme تلفن تماس

یافتن کالاها و سرویسها

A-50m
50 مگابایت فضای وب
500 مگابایت پهنای باند
262,500 ريال سالانه
A-100m
100 مگابایت فضای وب
1000 مگابایت پهنای باند
437,500 ريال سالانه
A-250m
250 مگابایت فضای وب
2500 مگابایت پهنای باند
700,000 ريال سالانه
A-500m
500 مگابایت فضای وب
5000 مگابایت پهنای باند
875,000 ريال سالانه
A-750m
750 مگابایت فضای وب
7500 مگابایت پهنای باند
1,075,000 ريال سالانه
A-1000m
1000 مگابایت فضای وب
10000 مگابایت پهنای باند
1,365,000 ريال سالانه